МАКЕДОНЦКА БРОНЅА

Мојата фотографија
Име:
Локација: Macedonia (FYROM)

Фамилијарен Чоек, Себаплија, Атерџија, Еснаф, Ѓурбетлија, Мераклија

21.11.06

VIGVAM: Полиција

VIGVAM: Полиција

5.11.06

Тешка борба?Изгледа како борба да ќе биди
нека не ве заварава случкава
Пелагонци а меѓу себе да се бијат
нема шанса
ова је само една обична
пријателска средба
излуденио челик и фљамбе матуфо
години се немаа видено
кој на исток кој на запат зафанал...