МАКЕДОНЦКА БРОНЅА

Мојата фотографија
Име:
Локација: Macedonia (FYROM)

Фамилијарен Чоек, Себаплија, Атерџија, Еснаф, Ѓурбетлија, Мераклија

19.7.06

Медикус катче
Др. С.Љубичиќ


На ова место од денес па и понатаму,се за и околу вашите
медицински проблеми или едноставно вашите интереси
за вашето здравје,можете даги произнесете тука.

Со таа цел наш ценет соработник и доктор по медицински
науки ке се потруди да ве дијагностицира и поможи преку
неговиот генијален и потвреден изум со кој ке работи.

Тоа се овие 4 икони долу. Икони на состојбата според
Др. Љубичиќ. Вие треба само да кликнета на содветната
икона и потоа да потврдите или не на пршањата и ставовите.

За повеке информации тука - http//www.uh-oh.com/php


1. Зелена ситуација - Здрави сте ко липицанер али...
2. Жолта ситуација - Несте баш добар - само мали психички девијации.
3.Оранж ситуација - Здрави сте ко липицанер али друг ве управува
4. Бело1.Зелен сит 2.Жолт сит 3.Оранж сит 4.Бел сит17.7.06

КВИЗКВИЗ КВИЗ

КВИЗ

ПОГОДЕТЕГИ ФАЦИВЕ НА ФОТКИТЕ И И И
ДОБИВАТЕ 5 ДЕНА БЕСПЛАТЕН ПРЕСТОЈ ВО ОНАЈ УБАЈО ХОТЕЛ ВО бУТАН
СО СРЕЌА ДА ВИ Е

ДВЕ ОД СЕРИЈАТА АНТИЧКИ СТРАТЕШКИ ТРАГЕДИИ


ВелкомеТуБутан
Еден од пореномираните хотели во Бутан ако ве одвее ветерот на таму а ви треба престој лесно ке ви падне в очи.
Со среќа.

ЦАРЕ ПОДНАПИО СИ СЕ ?

ЕДЕН КУП УЗУНИ

segde pojdi doma dojdi

двајца поэнати битолчани и неколку свежи риби