МАКЕДОНЦКА БРОНЅА

Мојата фотографија
Име:
Локација: Macedonia (FYROM)

Фамилијарен Чоек, Себаплија, Атерџија, Еснаф, Ѓурбетлија, Мераклија

29.12.05

НАГРАДНА ИГРА!


Оваа слика беше клаена на некој грчки сајт после приэнавањето на Република Македонија под уставното име од страна на САД (фала ви македонци од Охајо шо го иэбрафте Бушко, каков компромис УПМ).
Го имав фајлосано под "Хистерични реакции на нашите соседи". Па сум эаборајл и дека некогаш сум го видел. Барајќи нешто сосема друго налетав пак на Σкоπίаνцето. Отогај толку ми стана мило мајмунчето - реков да го присвоиме ко маскота эа блого ни, Македонцка Бронѕа. Али како да го крстиме?

Ајде, нункој! Навалете со имињата!

**********************************************************************

28.01.2006

Досега Предложени
Солунко
Аце Македонски
Сомунко
Kусиот (Од Посадата)

28.12.05

МАКЕДОНЦИТЕ - ПАК ПРВИ!

СТАНИ МОМЕ И ЗАИГРАЈ.....

румпапа тумпа румпа румпа
Седеф зад бутките со неколку петбанки в џеп и беф искрено загрижен шо ќе се пие вечерава. Оддалеку го видоф Штицо. Последиците од вчерашната журка се гледаа во начинот на кој одеше и ја држеше главата (секој нагол покрет или потрес предизвикува остра главоболка и мачнина). Цигарата (Дрина без филтер) незапалена в аголот на устата уште еден доказ дека е на еден чекор до бљување. Застана до мене. Здраво! (можеби и не рече а можеби јас и не му одговориф - тоа не беше важно). Седефме така и ќутефме. По некое време тој прозборе: “Вчера... бефме заедно на журката...?“
“Аха“... рекоф . Штицо пљукна на асфалто и пак заќуте.
“Јас тебе те носеф дома или ти мене...?“
“Јас тебе...“ (доказ за предноста од пиење на само на пиво наместо мешање на пиво и Цезар). Полека корзото се полнеше со луѓе. Се формира колоната за угоре и колона за удолу... а наоколу маџарите со сончоглед в џепови плукаа наоколу и му с-скаа на женските. “Вчера сум фатил женска?“ - пак плукна густа леплива плунка која му се истегна од устата и се залепи на кожното. Се избриша нервозно. “Аха - знам“ му одговориф пресметувајќи во умо кој колку пари можеби има и дали ќе можам да се изгребам за Водка Троика со финта. (тоа беше штос во наше време кога шише водка троика од 750 грама имаше обична тапа, а литарско шише имаше и украс во вид на шубара на тапата, па така ќе земефме литарско, ја вадефме шубарата и ни ја наплаќаа како 750 грама и тие екстра 250 грама ги правеја нашите срца да чукаат посреќно). “Ја знаиш која е?“ ме врати во реалноста Штиц. “А? - кој која е?“ “Па таја женската шо сум ја фатил вчера - ја знаиш?“ Се подзамислиф “Мислам да“. Штиц се доближи до мене “Покажи ми ја кога ќе дојди - јас не се сеќавам“.
Жените се замараат со фитнес, се исцрпуваат гладувајќи за да бидат витки, фрлаат беспотребно пари на шминки, помади, маскари, подлоги, креони, кармини, лакови... Погрешно, дајте ни пијачка таа е најдоброто козметичко средство. Нема грди девојки - само фали пијачка.

САКАШ ТИТЛ? НАТИ ТИТЛ!

БИТОЛСКИ НАСИЛИЈА 2

Доживувањата на еден Битолски уличен тепач од крајо на 70-тите и почетоко на 80-тите години од прошлио век.

Скаран беф со другарите и се досадваф вмала. Решиф да ом на биоскоп. Даваја некој филм со мачовање во Партиэан. Неценэурисан од девет. Од Драгсторо купиф седумосум чоканчина (додуше две эдиплиф), туриф ќуљафката со семки и сончоглет (мешано) вџеп (не ги ни платиф, само го погледнаф семкаро крвнички) и правец - Партиэан.
Карши сенвичарата пред Долната, се турка ено шанкуре во мене и ми вели...
- Иэвини дечки!
- НА КОЈ БЕ ИЗВИНИ ДЕБАМ ТА ЦЕЛА ПИЧКА ОД МАЈКАТИ ДЕБАМ!!!
Го фатиф эа слабина со една рака, го сфртиф во полулак и го акнаф од эемја. Качење петицата фплексус се испрди ко торено магаре по угорница. Една жена, постара така, се смеша демек - Шо прајш? Ќе го отепаш детето!
Ко му влепиф апансас две шлакајнци - една преку очи, другата наопаку - иэбега ко попарена. Се раэбега народо одоколу ко јато офци.
Предкино - триестина души чекаат ред. Иэвајф карта прф и влегоф натре. Станаф еден ѓупак эа коси и си седнаф. Прфред средина - балкун. Си эапалиф цигарче и уше буквите неэаминати, эад мене крцка нешто. Се вртам да видам шо да видам!
- ШО ГОЧАЛКАШ БЕ ДА ТИБАМ СИМСИЛЕТО ТВОЕ БАИРСКО!!! Му ја угаснаф цигарата воко, го откорнаф од столица и го фрлиф впартер удолу ко партал. Долу - го начекаја дватројца на ножој. Дур да речиш дрндупка, останаф сам на балкун. И кренаф пачите, отвориф ено чоканче и се рашириф ко чоек. Е сега моеф рајат да го гледам филмо.

27.12.05

БИТОЛСКИ НАСИЛИЈА 1

Доживувањата на еден Битолски уличен тепач од крајо на 70-тите и почетоко на 80-тите години од прошлио век.

Стоефме со Зоки Одврато во Баро. Тој со песо (така ги носеле на эапад), јас цо рацете вџеп. Песо се эадрпа. Се крена облак болфи и скивнаф еден крлеж кај шо прета на плеќи. Се преати на ноѕе и си фати нишан - право во мене. Ми се качи на шпицо от чеоло и продолжи лека полека да ми се пентери ниэ пачајцата ѕвонарка и ми се вгнеэди вгаќи. Го отфориф дуќано, го грабнаф крлежо ко чапја гладна и го крцнаф меѓу нокти.
- Прибери си го мандако - му рекоф - оти има да го уништам на лице сместа!
Одврато го втера дуплио Бадел на екс и ми рече со эдиф од скапани ќенефни даски - Слушај брат, се энајме од оволкај ја, и мом многу работи да ти простам - да ми ја иэгориш куќата до темел ради ќеф некој - ај. Да ја напрчиш женами пред сликата урамена од свадбата наѕид шо ми виси - ај некако. Да го претепаш синми со федер од ФАП и то эа џабе - ќе стегнам эаби ама не ми се фаќај эакусур со песо оти...
Toлку ми се кренаја сафрите шо го иэвлеков ножо Рамбофски двајсиосум сантими долк, тежок уше појке, го сфртиф уметнички, эамавнаф и го секоф песо наполојна.
Одврато иэмолкна антена пендрак и ја крена раката над мене. Му го набиф ножо подмишка. Рикна ко биол ранет. Го Шутнаф вјајца со работничките шо ми ги дадоја од Социјален Борец и се стркала на подо ко топче агонија. Бедно. Го испрајф со тупајнца фкичма, муи сурнаф рифлето до колена и го остајф во сфет на болка и реэил.

Доста ми беа кучина и мачина эа еден ден. Купиф ено шише Мастика (кафанско) и се смешаф во корэото...

Наравоучение: Не пијај со секакоф ајван оти ќе се эамериш и со најдобрио другар.